Kalkulator średniej

Rodzaje średniej

Jaką średnią chcesz obliczyć?

Kalkulator średniej pozwala na obliczanie dwóch typów średniej: średniej ważonej i zwykłej średniej arytmetycznej. Jeśli twoje oceny mają różne wagi, masz do czynienia ze średnią ważoną. W przeciwnym wypadku wybierz zwykłą średnią. Możesz także dowiedzieć się czym jest średnia i jak obliczyć ją samemu.