Kalkulator średniej

Jak obliczyć średnią?

Czym właściwie jest ta średnia?

Gdybyśmy chcieli w sposób naukowy opisać średnią, powiedzielibyśmy, że jest to metoda statystyczna mająca na celu znalezienie tendencji centralnej rozkładu. Nie jesteśmy jednak naukowcami i definicja ta pewnie niewiele nam mówi. Czym więc jest średnia? W szkole obliczanie średniej służy przedstawieniu semestralnych lub rocznych wyników danego ucznia w postaci jednej oceny tak, aby była ona sprawiedliwa i usystematyzowana (chociaż na temat sprawiedliwości tej metody można by polemizować). Do tej pory średnia jest stosowana na wielu poziomach edukacji, więc powinniśmy się raczej zastanawiać jak ją obliczyć, a nie zgłębiać jej techniczną naturę. Wyróżniamy dwa najczęściej stosowane rodzaje średniej: arytmetycznąważoną.

Jak obliczyć średnią arytmetyczną?

Gdy w języku potocznym pada słowo średnia, zwykle mamy na myśli właśnie średnią arytmetyczną. Jest to suma naszych ocen podzielona przez ich ilość. Wzór, który najprawdopodobniej wszyscy znamy, wygląda tak:

Wzór na średnią arytmetyczną ocen

A tak wygląda obliczanie średniej ucznia z ocenami: 4, 3, 4, 5 i 3:

Przykład obliczania średniej arytmetycznej ocen

Jak obliczyć średnią ważoną?

Średnia ważona jest już nieco bardziej skomplikowana od arytmetycznej, jednak bardzo często używana w szkołach ponadgimnazjalnych. Aby ją obliczyć dodajemy do siebie sumy ocen o danej wadze pomnożone przez tę wagę i dzielimy przez sumę iloczynów wagi i ocen danej wagi. Opis może być niezbyt zrozumiały, lecz wzór powinien rozwiać wszelkie wątpliwości:

Wzór na średnią ważoną ocen

Tak obliczymy średnią ucznia z ocenami wagi 1: 3, 4 i 4, oraz wagi 2: 5, 3, 4 i 5:

Przykład obliczania średniej ważonej ocen